ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

کانون فرهنگی فلسفه رای

کانون فلسفه رآی دانشگادانشگاه کردستان . دانشگاه کردستان "اندیشه بال پرواز به فراتر از زندگیست." پرسش ، تفکر ، درک Telegram/instagram: @kanoon_raai_uok

تاریخ تاسیس : 0000-00-00

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد