ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

کانون فرهنگی شعر و ادب

کانون شعر و ادب دانشگاه کردستان یکی از اولین کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان می باشد که در حوزه ادبیات و فرهنگ محلی کردستان فعالیت می کند، اهم فعالیت های این کانون از ابتدا تا به امروز برگزاری کلاس های آموزش زبان کردی در سطوح مختلف می باشد و اکنون نیز با توجه به مسائل روز نسبت به برگزاری نشست های ادبو نقد و برگزاری کارگاه های ادبی می توان اشاره کرد.

تاریخ تاسیس : 1379-10-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد