ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی صنایع دستی

صنایع دستی به مجموعه ای از هنرصنعت ها اطلاق میشود که به طور عمده با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام مراحل اساسی تولید توسط دست و ابزار دستی باعث خلق محصولاتی میشود که در آن ذوق هنری و خلاقیت فکری هنرمند نهفته است. انجمن صنایع دستی دانشگاه کردستان میکوشد ایده ها و خلاقیت های فکری را شناسایی و به کار گرفته و برنامه های مختلفی جهت حفظ ارزش ، جایگاه و شناساندن این رشته برگزار نماید.

تاریخ تاسیس : 1397-07-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد