ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی بازی های رایانه ای

انجمن توسعه بازی های رایانه ای..............َUOK Game Development Association

تاریخ تاسیس : 1401-11-16

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد