ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی زبانشناسي همگاني

انجمن علمی زبان‌شناسی تلاش می‌کند با ایجاد و رشد پروژه‌ها و رویدادهای علمی-ترویجی و پژوهشی در عرصهٔ دانش زبان‌شناسی، با روش‌های مختلف و زبانی ساده، پای‌بندی به معیارهای رعایت دقت و صحت علمی، کوشش در این راه که زبان بخشی از فرهنگ ایران زمین شود، این علم را به نمایش بگذارد. این انجمن در پاییز سال1397 و با هدف پیش‌برد و ارتقای سطح علمی دانش زبان‌شناسی و برگزاری رویدادهای علمی و ترویجی در زمینه‌های زبان‌شناسی نظری و کاربردی در دانشگاه کردستان تاسیس شد. برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های علمی صورت گرفته پس از راه‌اندازی انجمن از جمله برگزاری سلسله نشست‌های «عصرانه با زبان‌شناسان» با دعوت از چهره‌های ممتاز زبان‌شناسی ایران و جهان به‌صورت ماهیانه و مستمر، انتشار دو فصل‌نامه علمی-دانشجویی مطالعات زبان‌شناسی و همچنین طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های زبان‌شناسی نظری و کاربردی از جمله فعالیت‌های این انجمن در طول این 5 سال بوده‌است.

تاریخ تاسیس : 1398-02-07

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد