ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی زیست فناوری

انجمن زیست فناوری(بیوتکنولوژی) دانشکده علوم پایه گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی نام نشریه:بیوتکنولوژی معنی زیست فناوری:استفاده ی انسان از میکروارگانیسم ها برای اهداف خود(تولید داروهای نوترکیب_واکسن_ درمان بیماری ها و...)

تاریخ تاسیس : 1390-08-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد