ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی زبان و ادبیات کردی

انجمن علمی - دانشجویی زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان تنها انجمن علمی-دانشجویی رسمی ایران که در حوزه زبان، ادبیات و فرهنگ کردی و کردستان مشغول فعالیت است در 8 کمیته مختلف دارای عضو و برنامه‌های راهبردی است و مسئولیت هر یک از کمیته‌ها به عهده یکی از اعضای انجمن است و همه 8 کمیته تحت نظارت دبیر انجمن هستند. انجمن‌ها به شرح ذیل هستند: 1. تاریخ 2. ادبیات 3. ترجمه 4. موسیقی و هنر 5. فلسفه 6. زبان شناسی 7. فوکلور 8. ادبیات کودکان

تاریخ تاسیس : 1395-07-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد