ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان درسال 1385به همت دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی با کمک اساتید این رشته تاییی شده و فعالیت های فوق برنامه مربوط به این رشته را در جهت تقویت سطح علمی و ادبی دانشجویان این رشته برگزار میکند.

تاریخ تاسیس : 1398-07-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد