ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی

با از سر گرفتن پذیرش دانشجو در رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه کردستان پس از وقفه ای چندین ساله در سال ۹۳، انجمن آموزش زبان انگلیسی پس از مطرح شدن در جلسه گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی در سال ۹۴ تاسیس شد و اولین فعالیت آن تحت عنوان بررسی رشته آموزش زبان انگلیسی در آبان ماه ۹۵ انجام شد.

تاریخ تاسیس : 1395-02-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد