ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی مدیریت جهانگردی

دانشگاه کردستان در رشته مدیریت جهانگردی در سال 1394 برای اولین بار اقدام به جذب دانشجو نموده و در زیرمجموعه گروه مدیریت بازرگانی قرار دارد . برای باخبر شدن و آگاهی از برنامه های و کارهای انجمن مدیریت گردشگری می توانید دنبال کننده ما باشید .

تاریخ تاسیس : 1394-07-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد