ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی کارآفرینی و کسب و کار

انجمن علمی کارآفرینی و کسب و کار دانشگاه کُردستان در حوزه کلی کارآفرینی و کسب و کار فعالیت دارد و در جهت اشاعه فرهنگ، توسعه علمی و ارتقاى سطح پژوهش در حوزه کارافرینی تلاش میکند. همچنین این انجمن میتواند پل ارتباطی ای باشد بین محققان و متخصصانى که به انحای مختلف در داخل یا خارج از دانشگاه در این حوزه فعال هستند. ایجاد فضاى مناسب جهت تبادل اطلاعات، تجربیات، ایده ها و بررسى مسائل مربوطه از جمله برنامه هاى انجمن است که در جهت تحقق این هدف تشکیل جلسات علمى مرتبط بصورت مجازی و حضوری با اشخاص، سازمانها و نهادهای مختلف برگزار میکند همچنین جهت انتشار نشریه تخصصی کارآفرینی و کسب و کار، آماده همکاری با اشخاص علاقمند (حقیقی و حقوقی) میباشد.

تاریخ تاسیس : 1395-10-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد