ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی فقه و حقوق شافعی

انجمن علمی فقه و حقوق رسما در سال ۱۳۷۹ شروع به فعالیت نموده است

تاریخ تاسیس : 1379-02-12

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد