ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی حقوق

اولین رشته علوم انسانی دانشگاه رشته حقوق بوده ؛ پی رو این موضوع اولین انجمن دانشکده نیز به یاری دانشجویان و اساتید حقوق شروع به کار کرد.

تاریخ تاسیس : 0000-00-00

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد