ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر با هدف ساماندهی و برگزاری مراسمات و رویدادهای علمی مرتبط با گروه مهندسی کامپیوتر تشکیل شده است. اعضای انجمن از دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت‌های اجرایی، فرهنگی، علمی و آموزشی مرتبط با حیطه مهندسی کامپیوتر هستند و مشتمل بر یک نفر به عنوان دبیر و چهار نفر به عنوان اعضا هستند که سالانه از طریق انتخابات، برگزیده می‌شوند و محدودیتی در سال ورودی ایشان وجود ندارد. اهم فعالیت‌های آن عبارتند از: برگزاری کارگاه‌های آموزشی برگزاری سخنرانی و همایش‌های تخصصی برگزاری مسابقات مرتبط برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های علمی مرتبط ارتباط با اساتید و نخبگان مهندسی کامپیوتر خارج از کشور

تاریخ تاسیس : 1395-07-27

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد