ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی مهندسی صنایع

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه کردستان در سال ۱۳۸۸، در دانشگاه کردستان تشکیل شد. هدف این انجمن کمک به سیستم آموزشی دانشگاه است و سعی می شود دانشجوها از این طریق بتوانند مهارت های لازم و متناسب با رشته ی مهندسی صنایع را کاربردی تر آموزش ببینند.

تاریخ تاسیس : 1388-06-05

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد