ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی مهندسی شیمی

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه کردستان متشکل از ۷عضو از دانشجویان این رشته است.این تیم ۷ نفره در راستای ارتقاء سطح علمی دانشجویان،دانش فنی و مهارت های آنها گام برمیدارد.ازجمله فعالیت های آنها میتوان به برگزاری وبینار ها ،کارگاه ها و بازدیدهای گوناگون اشاره کرد؛در راستای تحقق این اهداف انجمن به چند کمیته تقسیم شده است ازجمله کمیته علمی،کمیته کارگاه و وبینار،کمیته بازدید،کمیته روابط عمومی که هرکدام ازآنها اهداف و وظایف خاص مربوط به خود را دنبال میکنند. بطور کلی هدف انجمن تعامل با دانشجویان و آماده سازی زمینه های گوناگون برای پیشرفت است که در این حیطه به موفقیت هایی از جمله غرفه برتر در همایش حرکت،انتشار نشریه و ... دست یافته است .

تاریخ تاسیس : 0000-00-00

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد