ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی مهندسی مکانیک

انجمن مکانیک با هدف برگزاری دوره های تکمیلی آموزشی و برگزاری پروژه تحقیقاتی و امور پژوهشی و کارگاه های علمی تاسیس گردیده است. دبیر انجمن در دوره ی سال 1401- 1402آقای علی ویسی نژاد از دانشجویان ممتاز گروه مهندسی مکانیک است.

تاریخ تاسیس : 1389-07-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد