ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی مهندسی معدن

هدف انجمن مهندسی معدن ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی از طریق برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار،بازدید معدن ،عضو اتحادیه انجمن‌های علمی مهندسی معدن کل کشور دارای نشریه علمی ME.

تاریخ تاسیس : 1383-01-03

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد