ورود

نام کاربری: شماره دانشجویی، شماره پرسنلی و یا کد مستخدم
گذرواژه: برای اولین وررود از کد ملی استفاده نمایید

انجمن علمی رباتیک

انجمن رباتیک یک انجمن بین رشته دانشکده مهندسی است که با هدف ارتقای علمی و عملی دانشجویان دانشگاه بخصوص دانشجویان مهندسی در راستای انجام پروژه ها و مهارت های کاربردی در صنعت و آمادگی برای مسابقات رباتیک در سطح کشوری است.

تاریخ تاسیس : 1391-11-01

فعالیت ها
اخبار

گالری تصاویر

شورای نهاد