انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی

شرایط عمومی داوطلبان انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی: 1- اشتغال به تحصیل ۲- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی۳- عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر ۴- گذراندن حداقل ی...

مرحله دوم انتخابات شورای مرکزی کانونهای فرهنگی دانشگاه کردستان

این مرحله ویژه کانون هایی می باشد که در مرحله اول به حد نصاب جهت تشکیل شورای مرکزی نرسیده اند.شرایط عمومی داوطلبان انتخابات شورای مرکزی کانون های فرهنگی 1- اشتغال به تحصیل ۲- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و...

رویدادهای فرهنگی

برگذاری دوره اکسل

علف های هرز

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

برگذاری دوره اکسل

علف های هرز

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

کارگاه آموزشی سنتز سبز

شیمی

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

کارگاه اموزش سیستم عامل Linux

شیمی

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

کارگاه اموزشی نرم افزار Origin

شیمی

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

کارگاه محلول سازی

شیمی

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

دوره آموزش spss

شیلات

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

نشست و جلسه معارفه و آشنایی دانشجویان جدید الورود با رشته گردشگری

مدیریت جهانگردی

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

کارگاه آموزشی نرم افزار Orca

شیمی

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

کارگاه آموزشی برای دبیران زیست‌شناسی استان کردستان

زیست شناسی سلولی - لودیش

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پایه

زیست شناسی سلولی - لودیش

در این صفحه برای ثبت رویداد باید اطلاعات رویداد مورد نظر خود را برای اطلاع رسانی به سایر دانشجویان ت...

نهاد‌های علمی و فرهنگی

رباتیک

تاسیس : 1391-11-01 بیشتر

مهندسی معدن

تاسیس : 1383-01-03 بیشتر

EMS

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

IEEE

تاسیس : 1387-07-01 بیشتر

بتن های خاص

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

برق

تاسیس : 1400-08-05 بیشتر

مهندسی مکانیک

تاسیس : 1389-07-01 بیشتر

RS

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مهندسی شیمی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مهندسی عمران

تاسیس : 1387-09-02 بیشتر

مهندسی صنایع

تاسیس : 1388-06-05 بیشتر

شبیه سازی عددی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مهندسی کامپیوتر

تاسیس : 1395-07-27 بیشتر

ACM

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مهندسی محیط زیستEFE

تاسیس : 1394-07-11 بیشتر

حسابداری

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مشاوره

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

روانشناسی بالینی

تاسیس : 1388-07-01 بیشتر

مدیریت بازرگانی

تاسیس : 1380-11-20 بیشتر

علوم تربیتی

تاسیس : 1353-07-01 بیشتر

تربیت بدنی

تاسیس : 1397-07-01 بیشتر

اقتصاد

تاسیس : 1394-08-28 بیشتر

حقوق

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

فقه و حقوق شافعی

تاسیس : 1379-02-12 بیشتر

علوم شناختی

تاسیس : 1398-07-30 بیشتر

جامعه شناسی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

کارآفرینی و کسب و کار

تاسیس : 1395-10-01 بیشتر

مدیریت جهانگردی

تاسیس : 1394-07-01 بیشتر

آموزش زبان انگلیسی

تاسیس : 1395-02-01 بیشتر

ادبیات انگلیسی

تاسیس : 1378-07-01 بیشتر

ادبیات نمایشی انگلیسی

تاسیس : 1395-07-01 بیشتر

ادبیات عرب

تاسیس : 1401-02-01 بیشتر

زبان و ادبیات فارسی

تاسیس : 1398-07-01 بیشتر

زبان و ادبیات کردی

تاسیس : 1395-07-01 بیشتر

ادبیات نمایشی عربی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

شهرسازی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

معماری

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

پژوهش هنر

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

موسیقی

تاسیس : 1395-08-22 بیشتر

شیمی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

ریاضی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

آمار

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

فیزیک

تاسیس : 1388-09-18 بیشتر

علوم زمین

تاسیس : 1388-07-01 بیشتر

نجوم و اختر فیزیک

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

زیست فناوری

تاسیس : 1390-08-01 بیشتر

آب و هوا

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

ژئومورفولوژی

تاسیس : 1397-07-16 بیشتر

شیلات

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

محیط زیست

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مرتع و آبخیزداری

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

جنگلداری

تاسیس : 1377-01-01 بیشتر

علوم و مهندسی آب

تاسیس : 1385-07-01 بیشتر

علوم باغبانی

تاسیس : 1398-08-15 بیشتر

مهندسی بیوسیستم

تاسیس : 1391-01-01 بیشتر

علوم و مهندسی خاک

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

علوم دامی

تاسیس : 1382-07-01 بیشتر

گیاه پزشکی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

تولید و ژنتیک گیاهی

تاسیس : 1388-07-01 بیشتر

بیوتکنولوژی کشاورزی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

صنایع غذایی

تاسیس : 1396-07-20 بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

علوم کامپیوتر

تاسیس : 1400-09-01 بیشتر

آمار بیجار

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مهندسی کامپیوتر بیجار گروس

تاسیس : 1399-09-15 بیشتر

فیزیک بیجار

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مهندسي عمران بیجار

تاسیس : 1401-03-01 بیشتر

زبانشناسي همگاني

تاسیس : 1398-02-07 بیشتر

مهندسي فضاي سبز

تاسیس : 1398-09-02 بیشتر

بازی های رایانه ای

تاسیس : 1401-11-16 بیشتر

طراحی شهری

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

صنایع دستی

تاسیس : 1397-07-01 بیشتر

نانو

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

صنایع نفت

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

اینترنت اشیا

تاسیس : 1398-02-01 بیشتر

آزمایشی

تاسیس : 1396-05-18 بیشتر

زیست شناسی سلولی - لودیش

تاسیس : 1398-05-15 بیشتر

مکاترونیک

تاسیس : 1397-07-01 بیشتر

ترجمه

تاسیس : 1398-03-01 بیشتر

علف های هرز

تاسیس : 1401-01-01 بیشتر

مهندسی کنترل و اتوماسیون صنعتی

تاسیس : 1401-07-01 بیشتر

اقتصاد کشاورزی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

فیکولوژی

تاسیس : بیشتر

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تاسیس : 1402-04-06 بیشتر

صنعت انرژی قروه

تاسیس : بیشتر

مهندسی انرژی قروه

تاسیس : بیشتر

IAESTE

تاسیس : بیشتر

مدیریت آموزشی

تاسیس : بیشتر

کاربین

تاسیس : بیشتر

شعر و ادب

تاسیس : 1379-10-01 بیشتر

تاوژین

تاسیس : 1392-09-09 بیشتر

زبانهای خارجه

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

رادیو

تاسیس : 1400-09-01 بیشتر

نالی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

ورزش

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

موسیقی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

محیط زیست(ژینگه پاریز)

تاسیس : 1401-03-01 بیشتر

گردشگری

تاسیس : 1400-10-04 بیشتر

خیریه مهر

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

فلسفه رای

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

فیلم و عکس

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

حیدربابا

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

هنرهای تجسمی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

اهورا

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

تئاتر

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

معراج

تاسیس : 1392-08-15 بیشتر

نویسندگان

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

مطالعات دختران

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

سوما

تاسیس : 1402-08-20 بیشتر

هلال احمر

تاسیس : 1389-07-25 بیشتر

کتاب و کتابخوانی

تاسیس : 1399-07-22 بیشتر

کانون آزمایشی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

کانون کارآفرینی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

خبر و رسانه

تاسیس : 1401-07-01 بیشتر

دانشجویان بین الملل

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

جامعه اسلامی

تاسیس : 1390-08-28 بیشتر

انجمن اسلامی

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر

تشکل آزمایشی

تاسیس : 1399-08-12 بیشتر

بسیج

تاسیس : 0000-00-00 بیشتر